Metrys nya tjänst gör det enklare för fastighetsägare att få koll på sina energikostnader

Med tjänsten Kostnadsinsamling via faktura kan fastighetsägare snabbt få information om sina fastigheters effektavgifter, säkringskostnader, nätavgifter med mera.

Andelen förnybar energi har ökat i Sverige de senaste tio åren, och priset på förnybar energi är fortfarande lågt. Men priset på effekt har istället blivit dyrare. För när efterfrågan på energi blir för hög behöver elbolagen ofta ta till den allra smutsigaste energin; fossilt bränsle.

Flera fastighetsägare har redan märkt att effektavgiften allt oftare baseras på månadens högsta effekttopp, alltså den timme då det använts mest el. Detta eftersom efterfrågan på energi gör att även nätbolagen ställs inför ett faktum; bygga ut eller jämna ut. Om nätbolagen kan jämna ut förbrukningen slipper de för tillfället bygga ut sina nät. Så för att motivera energianvändarna till att jämna ut sin förbrukning över dygnet justerar nätbolagen sina prissättningar.

Kort sagt så ska det kosta mer att smutsa ner. Därför har vi på Metry gjort det enklare för fastighetsägare att ta reda på vad de betalar för energin, så att de kan göra både kostnadsbesparingar och energibesparingar.

Genom att analysera var kostnaderna för energin egentligen hamnar kan man lättare identifiera vilka åtgärder som bör göras, och följa upp utfallet av energibesparande investeringar.

Oavsett vad fastighetsägare vill eller behöver göra för åtgärder behövs data att fatta beslut på. Därför har Metry utvecklat ett system för att automatiskt hämta in kostnadsdata från fakturor och dela upp kostnaderna för energi i olika kategorier.

När man ska göra en analys är ungefär 80 procent av jobbet att samla in och strukturera datan, sedan är analyserna bara 20 procent. Så vi löser ett datainsamlingsproblem, men syftet är att spara energi.

Magnus Hornef, VD för Metry.

Metrys nya tjänst kostnadsinsamling via faktura lanserades i december 2020. Med tjänsten kan fastighetsägare snabbt få information om sina fastigheters effektavgifter, säkringskostnader, nätavgifter med mera. Här kan ni läsa mer om hur det fungerar: https://metry.io/kostnadsinsamling-via-faktura/

Kontakt

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta Joel Torkelsson, Metrys Co-Founder och Chief Commercial Officer.

Mail: joel.torkelsson@metry.io

Telefon: 070-954 04 45

Kort om Metry

Den vanligaste flaskhalsen för att spara energi är tillgång på energidata, därför har proptech-bolaget Metry utvecklat ett enkelt sätt att sammanställa data från hundratals nätbolag, miljoner smarta mätare och analoga mätpunkter.