Magnus Hornef och Joel Torkelsson, grundare av Metry

Metry tar in 32 miljoner för fortsatt tillväxt

Precis innan sommarsemestern blev det klart. Metry tar in 32 miljoner med Fairpoint Capital som lead investor. Nu är siktet inställt på att accelerera tillväxten och minska världens CO₂-utsläpp från fastighetssektorn.

Sedan Metry grundades 2012 har målet varit tydligt: att hjälpa världen att bli mer energieffektiv. Idag använder mer än en tredjedel av de största fastighetsbolagen i Sverige Metry, och siktet har varit stadigt inställt på internationell expansion. Nu är tiden kommen, och med den nya finansieringen är Metry redo att göra hela världens fastigheter mer energieffektiva. Så vad händer nu?

I Sverige ska vi göra det enkelt att bli ännu bättre på energieffektivisering, i världen ska vi göra det enkelt att börja ⚡️

Enkelt att börja – världen behöver snabba på 🐢

Investeringen och Metrys internationella satsning faller väl i tiden med den senaste IPCC-rapporten; branschen globalt har börjat förstå allvaret i klimatfrågan. I nuläget är det framför allt ESG-rapportering och grön finansiering som driver intresset för validerad energidata, men det långsiktiga energiuppföljningsarbetet kommer att bli allt vanligare i takt med att branschen mognar.

Första steget för dessa fastighetsägare är att komma igång med rapportering. När de har börjat med det kommer de att vilja förbättra sina resultat och vända på varje sten för att göra det så enkelt som möjligt. Metry är aktören som gör det enkelt, vi har alla pusselbitar och vet vilka tekniker som funkar, säger Magnus Hornef, VD och co-founder av Metry.

Att mäta är att veta. När fastighetsägare världen över har tillgång till sin energidata kan de se vad de faktiskt kan göra för att minska sina klimatavtryck. Det är så Metry ska bidra till att rädda planeten.

Enkelt att bli bättre – svenska fastighetsbolag är förebilder 🌟

På den svenska marknaden ska vi fortsätta att växa och förfina Metrys erbjudande. Frågan om datakvalitet har blivit viktigare i fastighetssektorn, och det behovet kommer vi att möta. Vi kommer bland annat att fokusera på att utveckla våra produkter för mer detaljerad mätning (som till exempel undermätning och IMD), och utveckla vårt partnernätverk. Vi ska helt enkelt göra det enkelt att bli ännu bättre på energieffektivisering.

Svenska fastighetsägare ligger långt fram i hållbarhetsarbetet. De ställer höga krav på insamlad data, och de förvaltar den väl. Vi, våra kunder och våra partners har en bred kunskapsbas och hög ambitionsnivå, och vi kommer att fortsätta vara de förebilder som den globala marknaden kan ta lärdom av.

Vi kommer från ett land som ligger i framkant när det gäller energieffektivisering och Metry är en viktig del i den processen – det hade inte fungerat utan den data vi samlar in, säger Magnus Hornef.

Vi ska fortsätta att bygga något hållbart för både bolaget och planeten 🍀

Energibesparing är en stor marknad 💡

Fairpoint Capital har ett otroligt track record. De har många tech-investeringar i ryggen och så gott som alla har gått bra. Deras investeringsfokus är unika tekniker och affärsmodeller som är väldigt skalbara och erbjuder konkurrenskraftiga fördelar – och där är Metry en klockren matchning! Energibesparing är en stor marknad där fastighetssektorn har väldigt hög potential.

– Metry-teamet har tydligt visat att de skapar stort värde för fastighetsägare och några av de största fastighetsbolagen och fonderna i världen har redan stor nytta av deras tjänster. Detta är en möjlighet som passar väl in på vårt investeringsfokus och vi är övertygade om att det finns en stor marknadspotential för Metry. Vi på Fairpoint Capital är glada över att följa med Metry-teamet på denna resa att ytterligare expandera verksamheten internationellt, och vi ser fram emot att bidra till Metrys framtida utveckling, säger Ulf Lewander, investeringsansvarig på Fairpoint Capital.

Vi kommer att ha många bollar i luften, och behöver fler tekniska jonglörer 🤹‍♀️

Metry-teamet växer 🌱

För att kunna leverera bättre och snabbare datainsamling på både lokal och global nivå kommer vi att utöka Metry-teamet med fler engagerade och kunniga medarbetare. Framför allt är det vårt Data Collection team som kommer att växa, och vi söker redan flera utvecklare som kan hjälpa oss att förbättra och underhålla vår core business.

Vi på Metry jobbar tillsammans mot ett större mål, och när det går bra för bolaget ska det också gå bra för alla som jobbar här. Därför kommer nu 8% av bolaget att ges till de anställda i form av optionsprogram.

Vi vill hitta folk som verkligen är engagerade i frågan och vill vara med och lösa problemet, förklarar Magnus Hornef.

Vi har kommit en lång väg redan, men det här är bara början. Vi ska göra världens fastigheter energieffektiva (och rädda planeten), en mätpunkt i taget.

Om Fairpoint Capital

Fairpoint Capital har lång erfarenhet av att investera i entreprenörsdrivna bolag i Norden som står inför nästa teknologiska och kommersiella genombrott. Fairpoints investeringsfokus är bolag med unika teknologier och skalbara affärsmodeller som adresserar en global marknad med stark tillväxt.

www.fairpoint.se

Om Metry

Metry digitaliserar tillgången till energidata och hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart. 40% av världens energi förbrukas fortfarande av byggnader. Strukturerad och kvalitetssäkrad dataaggregering skapar insyn i ett fastighetsbestånds energiförbrukning, öppnar upp för bättre beslutsfattande och möjliggör investeringar som faktiskt gör skillnad.

www.metry.io