Meter Map

FrontEdge IT har utvecklat den här applikationen som ett exempel på vad vi kan göra med datan på Metry.

Applikationen visar alla mätare associerade med ert Metrykonto på en interaktiv karta. Mätare visas som klickbara knappnålar på kartan och grupperas tillsammans om de delar adress. Vid klick på en mätpunkt visas snittförbrukning per månad.

Om ni är intresserade av att bygga vidare på idén, eller har andra idéer på applikationer som bygger på Metrys data, tveka inte att höra av er för diskussion. Vi kan komma att kontakta dig för att få feedback och prata om samarbetsmöjligheter till följd att du ansluter till appen.