Faciliate Energi

I Faciliate Energi kan man mäta och övervaka all energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader för byggnadsverk på ett strukturerat och standardiserat sätt.

Här följer man upp budget och måltal för förbrukningen av el, fjärrvärme, vatten, medicinska gaser mm. Man ser även vilken typ av energi man köper; vindkraft, grön el mm. Du kan även följa upp de energibesparande åtgärder du har genomfört. Informationen om dessa åtgärder finns i Faciliate. Här kan du även kan se pågående och kommande projekt. Förbrukningen presenteras grafiskt kopplat till historiska värden samt till de mål man satt. Mätningen är kopplad till arean så här är det viktigt att ha koll på sina kvadratmeter.

Läs mer >