Vasakronan ligger långt under branschsnittet för energianvändning

"När vi hade minskat vår energianvändning med 50% kunde vi samtidigt räkna ut att\ndet innebar en kostnadsbesparing på 200 miljoner kronor om året"

Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Med ett fastighetsbestånd som omfattar över 170 fastigheter och en total area om 2,3 miljoner kvadratmeter finns det stora möjligheter att göra skillnad för miljön, något som de bland annat gjort genom att energieffektivisera de befintliga fastigheterna i portföljen.

En kostnadsbesparing på 200 miljoner kronor

Energieffektivisering i beståndet har länge varit högt prioriterat hos Vasakronan. Sen 2009 har energianvändningen i deras fastigheter minskat med 61% – vilket har varit positivt för både miljön och ekonomin.

– När vi hade minskat vår energianvändning med ungefär 50% kunde vi räkna ut att det även innebar en kostnadsbesparing på 200 miljoner kronor om året, berättar Anna Denell, Hållbarhetschef på Vasakronan.

Det är en stor mängd saker som har gjorts; tekniska förbättringsåtgärder, bättre styrsystem och inte minst bättre kunskaper hos medarbetarna. Genom att samarbeta över gränserna, både inom bolaget och tillsammans med hyresgäster, kläcks nya idéer på hur man kan göra och hur man ska mäta insatserna – och där spelar energidata en viktig roll.

– Vi tror att ett av de mest effektiva sätten att få saker gjorda är att sätta utmanande mål. Men för att sätta mål behöver man mäta och för att mäta behövs data. Genom bra data och kontinuerlig uppföljning får vi svar på hur det går. Så har det varit sen vi började vårt arbete med energieffektivisering, säger Anna Denell.

Samarbete med hyresgäster

För att minska energianvändningen samarbetar Vasakronan aktivt med sina hyresgäster. 2010 var de först i branschen med att teckna gröna hyresavtal, som bland annat innebär att båda parter enbart ska använda energi från förnybara källor, och sedan 2017 är alla Vasakronans hyresavtal gröna. Som fastighetsbolag har man ett stort ansvar att minska energianvändningen, men i slutändan är det inte byggnaderna i sig som har ett behov av energi, utan människorna som finns i dem. Att involvera hyresgästerna är därför ett nödvändigt steg i hållbarhetsarbetet menar Anna Denell:

– Har vi en idé om en åtgärd som kräver involvering av hyresgästerna så vill vi kunna visa dem hur det har gått med våra gemensamma åtgärder, och då behövs data för att det ska bli mer slagkraftigt.

Göran Längheim, systemförvaltare på Vasakronan, berättar varför man valde just Metry som tjänst för datainsamling:

– Att kunna samla in hyresgästers data och dela med sig av den är väldigt användbart för oss, och det Metry kunde erbjuda var ”spot on”, så att säga. Vi ligger idag långt under branschsnittet när det gäller energianvändningen, och redskapen som Metry ger oss underlättar det arbetet.

“Vi vågar sätta utmanande mål”

Vasakronan har högt satta mål för sin verksamhet, både på kort och på lång sikt. Till exempel har de som långsiktigt mål att halvera effektbehovet i byggnaderna.

– En del åtgärder är enkla, andra är svåra. När vi bygger nytt och väljer nya system så tänker vi mycket på installerad effekt, men vi jobbar också med att styra ned effektbehovet i befintliga byggnader med äldre teknik. Vi analyserar den uttagna toppeffekten byggnad för byggnad – det kan få ganska stor påverkan på energinotan eftersom vi inte bara betalar för energin utan också för vilken toppeffekt som tas ut som mest, säger Anna Denell.

En annan idé för att minska belastningen i nätet är att lagra energi i fastigheterna, och nyttja den när efterfrågan på energi är hög i näten. Den idén går hand i hand med ett annat av Vasakronans långsiktiga mål: att vara självförsörjande och inte behöva köpa någon energi. Och det målet understryker Anna Denell att man ska tolka bokstavligt. Men att inte köpa energi behöver inte innebära att man för den delen måste producera all energi själva – Vasakronan tror att det i framtiden kommer att finnas tidpunkter då energin faktiskt kommer att vara gratis. Redan nu producerar Vasakronan en allt större andel energi själva med hjälp av till exempel solceller och akvifärer, och till 2030 siktar man på att vara klimatneutrala i hela värdekedjan.

– Vi vågar sätta utmanande mål. Men det viktigaste är inte att framstå som mest hållbar utan att faktiskt vara det. Vårt mål är inte att vara bäst i världen utan bäst för världen, avslutar Anna Denell.

Läs mer om Vasakronan

Anna Denell

Hållbarhetschef, Vasakronan

Göran Längheim

Systemförvaltare, Vasakronan

Kort om Vasakronan

Vasakronan äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Deras fastighetsbestånd omfattar över 170 fastigheter och en total area om 2,3 miljoner kvadratmeter.