Memab samlar in energidata med hjälp av Metry

"Det går framförallt snabbare att få fram historiska mätvärden till mätare. Tidigare var kunden eller vi tvungna att mata in eller ladda upp historik, nu finns det tillgängligt direkt."

I början av 2016 lanserade Majornas Energi och Miljökonsult AB (Memab) sitt energiuppföljningssystem och behövde då ett automatiserat sätt att enkelt samla in energistatistik. Memab beslutade att använda sig av Metry och samarbetet har nu utvärderats av Håkan Alnebratt, certifierad energiexpert på Memab.

Varför har ni valt att arbeta med Metry och vad ser ni som största fördelen?

– Vi ser det som ett smidigt sätt att enkelt få överfört förbrukningsdata in i vårt driftsuppföljningssystem och vi vet nu att vi slipper krångla med kundtjänst hos energibolagen om vi använder Metry.

Har Metry hjälpt er att få kunder som ni annars inte hade fått?

– Ja, detta gör att vi kan hålla en låg kostnadsbild och samtidigt en hög servicenivå till våra kunder. Därför har vi lyckats få kunder som vi inte hade fått annars.

Har Metry förenklat någonting specifikt för er eller era kunder?

– Det går framförallt snabbare att få fram historiska mätvärden till mätare. Tidigare var kunden eller vi tvungna att mata in eller ladda upp historik, nu finns det tillgängligt direkt.

Vad ser du som nästa steg eller utvecklingsmöjlighet i samarbetet med Metry?

– Det vore toppen att få in även fjärravläsning på vattenmätare. Här finns det ett stort behov på marknaden!

Läs mer om Memab

Håkan Alnebratt

Certifierad energiexpert, Memab

Kort om Memab

Memab är idag ett av landets största nätverk av energiexperter och bolaget är i huvudsak verksamt i västra och södra Sverige. Memab arbetar med praktisk och strategisk rådgivning inom energi och miljösektorn och därtill ge ekonomiska och miljömässigt sunda råd till framför allt företag.