Kungälvsbostäder har eliminerat felaktiga mätvärden

"Mätvärdena presenteras på ett bra och överskådligt sätt och läses in i vårt fastighetssystem. Vi behöver inte göra någon extra handpåläggning utan allt fungerar väldigt smidigt."

Vad är den största fördelen/nyttan med att använda Metry?

– Det är att vi på ett enkelt sätt får in mätvärden från vår leverantör.

Mätvärdena presenteras på ett bra och överskådligt sätt och läses in i vårt fastighetssystem. Vi behöver inte göra någon extra handpåläggning utan allt fungerar väldigt smidigt. Tidigare läste vi av mätarna manuellt, så nu sparar vi mycket tid för vår personal.

På vilket sätt har ert energiuppföljningsarbete förändrats efter att ni börjat använda Metry?

– Mindre arbete för vår personal samt att risken för felaktiga avläsningar har försvunnit då vi tidigare läste av mätarna manuellt på plats.

Vad ser ni för utvecklingsmöjligheter framöver? Finns det fler mätare eller andra användningsområden för er statistik som ni skulle vilja utforska?

– Just nu så vill vi utveckla arbetet med de mätvärden vi får in men på sikt vill vi jobba mer med timvärden. Vi vill även se över möjligheten att sätta upp digitala vattenmätare och även samla in dessa värden till Metry.

Läs mer om Kungälvsbostäder

Johan Ygdenheim

Förvaltningschef, Kungälvsbostäder

Kort om Kungälvsbostäder

Kungälvsbostäder är Kungälvs största hyresvärd och erbjuder alla typer av hem både i och utanför stadskärnan samt nybyggen och gammaldags charm och radhus.