Mediaslag som du kan samla in med Metry | Metry

Detta kan du samla in

Samla in från alla typer av datakällor. Om datan finns där kan vi samla in den.

El

Värme

Kyla

Gas

Vatten

Varmvatten

Temperatur

Alla typer av sensordata

Prata mätvärdesinsamling med en av våra produktexperter

Prata med oss
Foto på Staffan Häggdahl med Kungsleden logotyp i förgrunden

Kungsleden behöver endast en arbetsdag i månaden för att samla in data

Vi har runt 1 000 mätare, varav drygt 750 är registrerade hos Metry. Jag sparar jättemycket tid nu.”

Staffan Häggdahl, energicontroller på Kungsleden

Nyfiken på varifrån du kan samla in data?

Samla in från alla typer av datakällor och mätare.

Läs mer om datakällor