Foto på Erik Wallnér från Solcellskollen

Fyra snabba om solceller

Enligt Energimyndigheten har antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökar kraftigt de senaste åren. Mikroproduktion i form av solel gör att mer förnyelsebar energi förs in i elnäten. Solceller utgör idag en möjlighet för fastighetsbolag att minska elkostnaderna samt bidrar i många fall till positiv publicitet. Vi fick chansen att prata med Erik Wallnér på Solcellskollen för att ta reda på lite mer om solceller.

I Sverige fanns det i slutet av 2018 drygt 25 000 solcellsanläggningar. Antalet anläggningar ökade med 53% mellan 2016 och 2017, samt med 67% mellan 2017 och 2018. Allra flest solcellsanläggningar fanns det i Västra Götaland, Stockholm och Skåne, medan Västerbotten och Värmland låg lite efter trots en fördubbling av antalet anläggningar de senaste åren. I ett pressmeddelande från 2018 meddelade Energimyndigheten att större anläggningar med en effekt över 20 kW växer snabbare i antal än mindre anläggningar.

Hej Erik från Solcellskollen.se! Varför ska fastighetsbolag investera i solceller?

— Solceller är starkt förknippade med hållbarhet, med det kommer allt fler ekonomiska incitament. Använder en byggnad mycket el och har tak med bra läge för solceller, är det helt klart intressant även ur en ekonomisk synvinkel, säger Erik Wallnér, medgrundare på Solcellskollen.

Hur kan energidata hjälpa i en solcellsinvestering?

– Som stor fastighetsägare är det viktigt att ha koll på sin energiförbrukning. Har du din eldata i skick kan du enklare matcha din energiförbrukning med potentiell produktion och göra en framtidssäker investering. Jag rekommenderar fastighetsägare med flera fastigheter med rätt förutsättningar och välorganiserad eldata att åtminstone testa att genomföra ett solcellsprojekt, så man får förståelse för hur det funkar och hur ekonomin ser ut! säger Wallnér.

Blir det inte svårare att räkna ut energikostnader efter en investering i solceller?

— Nej, faktiskt inte. Att förutspå vilken elproduktion du kommer att få ut av solceller är relativt enkelt givet väderstreck och lutning. Däremot är det svårt att uppskatta hur el- och energipriserna kommer att utvecklas. Men el kommer nog inte att bli billigare, framförallt inte i takt med att Europas elnät i framtiden lär kopplas ihop ytterligare och elpriser i Sverige kommer närma sig de högre elpriserna i exempelvis Tyskland, spår Wallnér.

Men om solceller blir vanliga, kommer inte elpriserna och nätbolagens tarriffer att förändras?

— När jättemånga producerar egen solel kommer säkert andra mekanismer att styra elpriserna. Man kan till exempel tänka sig att el dagtid blir billigare, till skillnad från nu då el dagtid är dyrare. Det är dock en bra bit kvar tills dess. Vad gäller elnäten är trenden att elnätbolagen tar mer betalt för högsta uttagna effekt och mindre per förflyttad kilowattimme. Så där gäller det för fastighetsägare att få ner elförbrukningen när den är som högst. Där kan batterier vara intressanta! avslutar Wallnér.

Vill du veta mer om Solcellskollen och solceller kan du läsa mer på solcellskollen.se.