Greentech som samlar data för fastighetsbranschen | Metry

Mission – greentech och dataggregering för fastighetsbranschen

Mängden data som genereras av smarta byggnader har ökat kraftigt de senaste fem åren. Data genereras av en mängd avancerade byggnadsautomationssystem och används till att göra byggnader mer hållbara och kostnadseffektiva. Kort sagt har hållbarhet blivit en bra affär.

Än har vi bara skrapat på ytan

Greentech är teknik som jobbar för en grönare värld. Enligt FN går det att minska energikonsumtionen med 30-80% med teknik som redan existerar. Uppenbarligen är greentech inget nytt och det inte mängden genererad data som hindrar branschen från att avancera, utan snarare bristen på struktur, aggregering och insyn. Dagens siloplacerade och upphackade data gör struktur och storskalig rapportering till en komplex manöver att utföra. Komplexiteten påverkar samtliga enheter som arbetar med budgetering, hållbarhetsrapporter, fakturering och energiskattereduktion.

Illustration av person som studerar rymden
Illustration av hologram

Ökad komplexitet och större möjligheter inom greentech

I takt med att allt fler byggnader blir mikroproducenter börjar energibolagen inse påföljderna av minskad efterfrågan på energi och ökad efterfrågan på flexibla lösningar. Förändringen resulterar i komplicerade prismodeller som gör det svårt att beräkna den ackumulerade kostnaden för energi för en byggnad eller ett bestånd.

Framtiden är digital – tiden för greentech är här

I en framtid där AI-driven energihantering och självförsörjande byggnader är standard, är Metry den självklara aktören för global aggregering av energidata. Vi samlar data från hårdvara och direkt från energibolag världen över, samt erbjuder sömlös integration med andra greentechsystem som hanterar energidata. Metry är verktyget som alla som arbetar med energidata använder för att skapa infrastruktur för mätare, övervaka ansvarsområden och samarbeta för att bibehålla datakvalitet och struktur baserat på applicerbara standarder.

Game on.

Illustration av stad med person som lutar sig mot kupol

Några framtidsspaningar