Integritetspolicy för Metry | Metry

Integritetspolicy

Uppdaterad den 2021-11-17

Detta är en policy som reglerar hur Metry AB, org. nr 556902-4804 (hädanefter ”Metry”) hanterar personuppgifter. Metry följer all tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive men inte begränsat till EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016679. I samband med att du skapar ett konto hos oss, alternativt när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev och annan kommunikation från oss, samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du kan när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka detta samtycke genom att kontakta oss.

Metrys dataskyddsombud är Hanna Bjärkvik, och kan nås via support@metry.io

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi samlar in namn, adressuppgifter, e-postadresser och telefonnummer till våra kunder och andra som har skrivit upp sig på listan för nyhetsbrev och annan kommunikation från oss. För dessa personuppgifter är Metry personuppgiftsansvarig.

Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi lagrar personuppgifter hos molntjänster. För närvarande använder vi oss av G Suite (Google), Amazon Web Service, Zendesk, Calendly, Zapier, ActiveCampaign, Fortnox, Pipedrive, MongoDB, Heroku, Mailgun och Mailchimp.

För vilka ändamål använder vi de personuppgifter vi samlar in?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 1. För kundadministration
  1. Lokalisera och kommunicera med kontaktpersoner (inklusive kontaktpersoner hos kunders samarbetspartners som har blivit inbjudna till vår plattform)
  2. Skapa ett demo-konto för potentiella kunder, för att användas av en fysisk person
  3. Skapa ett kundkonto om en kund skapar ett konto
  4. Initiera kundkontakt, inklusive genom att lägga till användare, kunddialog m.m.
  5. Tillhandahålla våra tjänster, inklusive när kunder lägger till användare, när kunder lägger till e-postadresser med syftet att dessa ska motta kommunikation i form av automatiserade rapporter m.m.
  6. Tillhandahålla support
  7. Hantera fakturering och bokföring
  8. Vårda vår kundrelation
 2. För marknadsföringsändamål
  1. Skicka erbjudanden och marknadsföringsmaterial till existerande och potentiella kunder. Vi överför dock aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål, och du har möjlighet att närsomhelst avsäga dig utskick från oss.
  2. Skicka nyhetsbrev och/eller annan marknadskommunikation till kunder och personer som har anmält sig för att ta emot sådan kommunikation från oss. Vi överför dock aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål, och du har möjlighet att närsomhelst avsäga dig utskick från oss.
 3. För statistiska ändamål och vidareutveckling
  1. Statistik analys
  2. Vidareutveckling av våra produkter, tjänster och erbjudanden
  3. Förbättra vår support

Laglig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifter baserat på våra legitima intressen och baserat på samtycke.

Mer specifikt, vår behandling av personuppgifter för att upprätta och administrera våra kundrelationer (punkt 1 ovan) baseras på våra legitima intressen. Vår behandling av personuppgifter för allmänna marknadsföringsändamål (punkt 2 a ovan) baseras också på våra legitima intressen, men avseende nyhetsbrev m.m. (punkt 2 b ovan) baserar vi vår behandling på samtycke. Vår behandling av personuppgifter för statistiska ändamål och vidareutveckling (punkt 3 ovan) baseras också på våra legitima intressen.

Utöver detta behandlar vi personuppgifter i enlighet med vad som krävs enligt lag (t.ex. för bokföringsändamål).

Hur länge sparas de personuppgifter vi samlar in?

För kunder sparar vi personuppgifter under tiden som kundrelationen består samt ett år därefter, om inte kunden har begärt radering av uppgifterna dessförinnan. E-postadresser till prenumeranter på våra nyhetsbrev sparar vi så länge som prenumerationen är aktiv. Om du har avsagt dig nyhetsbrev och marknadskommunikation, så sparar vi informationen om att du inte vill ha sådan kommunikation från oss endast så att vi kan säkerställa att vi inte skickar något till dig som du inte vill ta emot. Utöver detta sparar vi personuppgifter under en längre tidsperiod i den mån det krävs enligt gällande tvingande lag.

Överföring av personuppgifter

I samband med de tjänster vi erbjuder behöver vi överföra personuppgifter till tredje part, och i sådana fall ingår vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan tredje part. I de situationer som vi överför personuppgifter utanför EU gör vi det under EU:s standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter

Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig samt begära att dessa rättas eller förstörs, eller att behandlingen ska begränsas. Du har också rätt till dataportabilitet.

I den mån vår behandling är baserat på samtycke, kan du dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis.

Vänligen kontakta support@metry.io för alla sådana ärenden.

Du har också rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen, https://www.imy.se/