Integritetspolicy

Uppdaterad den 2018-05-22

Detta är en policy för hur Metry AB, org. nr 556902-4804 (hädanefter ”Metry”) hanterar personuppgifter. I samband med att du eller företag där du är anställd blir kund hos Metry, alternativt när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller annan marknadskommunikation från oss, samtycker du också till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du kan när som helst, helt eller delvis, dra tillbaka detta samtycke genom att kontakta oss.

Metrys personuppgiftsombud är Cathy van Heijst som nås via support@metry.io

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in namn, adressuppgifter, e-postadresser och telefonnummer till våra kunder och andra som har anmält sig till att motta marknadskommunikation från oss. För dessa personuppgifter är Metry personuppgiftsansvarig.

Du har alltid rätt att få reda på vilka personuppgifter vi har sparat om dig samt begära att dessa rättas eller förstörs, och dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis. Kontakta support@metry.io för alla sådana ärenden.

Hur lagrar vi de personuppgifter som vi samlar in?

Vi lagrar personuppgifter genom molntjänster. För närvarande använder vi oss av G Suite (Google), Amazon Web Service, Zendesk, Calendly, Zapier, ActiveCampaign, Unbounce och Mailchimp.

Hur använder vi de personuppgifter vi samlar in?

Vi använder personuppgifter för kundadministration, för att skicka erbjudanden till existerande och potentiella kunder och på andra sätt vårda vår kundrelation. Vidare används uppgifterna som underlag för statistik och vidareutveckling av våra produkter, tjänster och erbjudanden, samt för att förbättra vår support.

Vi vidarebefordrar aldrig uppgifterna till tredje part för marknadsföringsändamål.

Hur länge sparas de personuppgifter vi samlar in?

För kunder sparar vi personuppgifter under tiden som kundrelationer består samt ett år därefter , om inte kunden har begärt radering av uppgifterna dessförinnan (eller längre om personuppgifterna förekommer i handlingar som måste sparas på grund av tillämplig lag).

E-postadresser för nyhetsbrevsprenumeranter och annan marknadskommunikation sparar vi så länge som prenumerationen är aktiv.

Överföring av personuppgifter

I och med de tjänster vi erbjuder behöver vi överföra personuppgifter till tredje part, och i sådant fall ingår vi alltid ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan tredje part. I de fall vi överför personuppgifter till USA för lagring via molntjänster gör vi det under Privacy Shield.