CamsWeb | Metry

CamsWeb

Verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitetssäkring av myndighetskrav med mera.
CamsWeb är ett extremt användarvänligt verktyg för felanmälan, planerat serviceunderhåll, kvalitetssäkring av myndighetskrav, mediauppföljning, dokumenthantering, avtalsbevakning, SBA samt en mängd olika digitaliserade intelligenta protokoll. CamsWeb är utvecklat enligt devisen “enkelt att använda för att användas”.

Kontakt

anders.ahlander@camsweb.se

CamsWeb