ERAB Energy Monitoring | Metry

ERAB Energy Monitoring

Systems for securing and optimising the operation of socially important infrastructure.

Erabs energistatistiksystem är ett smidigt och lättarbetat alternativ för er energiuppföljning! Systemets har utvecklats med fokus på enkelhet och för att användaren snabbt ska ha möjlighet att komma igång. Data kan hämtas direkt från energileverantörer, från Erabs driftsplattform Comprobo och även direkt från hårdvara för insamling.

Erab’s energy statistics system is a simple and easy-to-use alternative for your energy monitoring, developed with a focus on simplicity and for users to quickly get started. Data can be retrieved directly from energy suppliers, from Erab’s operating platform Comprobo and also directly from hardware for collection.

Contact

amed.akbulut@erab.com

ERAB