Webinar

Förenkla hållbarhetsrapporteringen

Samla in energidata med Metry och använd Microsoft Power BI för att sammanställa, visualisera och optimera era hållbarhetsinsatser.

Energidatainsamling i Metry och visualisering i Power BI

Se webinaret

Kraven på miljöcertifieringar och transparent hållbarhetsrapportering ökar från både myndigheter, investerare och konsumenter. Oavsett vilken typ av verksamhet ni bedriver är energirelaterade utsläpp viktigt att ta i beaktande i hållbarhetsredovisningar och för olika typer av hållbarhetscertifiering.

Mängden av hållbarhetsdata och komplexiteten i insamlingen står ofta i vägen för att kunna arbeta med hållbarhet på ett effektivt sätt och lägga en långsiktig strategi för hållbarhetsoptimering. Med rätt verktyg på plats blir både datainsamling, uppföljning och optimering enklare.

Detta och mycket mer diskuterade vi på webinaret den 18 november 2021, som nu kan ses inspelat.

Tillsammans med Business Vision visar vi hur enkelt ni kan komma igång med datainsamlingen och löpande uppföljning för att kontinuerligt förbättra era resultat. Du får lära dig hur ni får ett bra underlag till hållbarhetsrapporten, följer hur olika åtgärder påverkar era siffror och hur ni kan dela med er av informationen till medarbetare, hyresgäster eller andra stakeholders.

Vi går bland annat igenom:

  • Hur du kommer igång med datainsamlingen och kan dela med er av data i Metry
  • Hur ni skapar engagemang kring er hållbarhetsdata med hjälp av dashboards i Power BI
  • Hur ni kan följa era hållbarhetsinsatser löpande för att förbättra era resultat