Två personer diskuterar över en laptop

Ökad medvetenhet om energi- och miljöpåverkan hos Castellums fastighetsförvaltare tack vare ny energiskärm

Med hjälp av Metrys öppna API har konsultbolaget FrontEdge IT, på beställning av Castellum, byggt ett system där fastighetsförvaltarna kan följa energiförbrukningen jämfört med föregående år. — Det är superenkelt, säger Tomas Lenander på Castellum. Man konfigurerar en webbadress, klistrar in en webbläsare och så presenteras fastighetens energiprofil.

Den digitala energiskärmen kommer att visas på skärmar och i entréer på Castellums kontor, och har som syfte att öka medvetenheten hos förvaltarna kring fastighetsbeståndets energi och miljöpåverkan. En första version av applikationen kommer att testas under hösten.

Energiskärmen är ett resultat av ett strategiskt samarbete mellan Metry och FrontEdge IT som innebär att FrontEdge specialiserar sig på Metrys datalager för att hjälpa fastighetsbolag att ta fram kundanpassade lösningar.

— Castellum är bara ett av flera exempel som visar att behovet är stort, säger Fredrik Lunde VD på FrontEdge IT.

Återanvänd energidata i öppen plattform

Samarbetet mellan Metry och FrontEdge IT visar hur Metrys öppna datalager hjälper fastighetsbolag att återanvända sin energistatistik i flera olika system.

— Det är sällan man bara har ett system för att analysera och presentera sin energidata, säger Magnus Hornef. Med Metry är det enkelt att koppla på flera aktörer som FrontEdge IT till sin energidata.

Förutom att samla in energidata från energibolag och undermätare, ser Metry också till att strukturera allt med adresser, geotaggar, A-temp, gästnätter eller öppettider beroende på bolagets verksamhet.

— Det gör att vi kan börja utveckla direkt och hoppa över datainventering, importskript och att sy ihop data från olika system, säger Fredrik Lunde.

Mer information om hur API:et används finns här.

FrontEdge IT är nytt bolag startat av nyckelpersoner från ÅF, Sigma och Aareon (tidigare Incit). De har stor erfarenhet från både energi och IT-utveckling.

— Vi ser en tydlig trend att digitaliseringen ökar i hastighet i alla branscher och fastighetsbranschen är inget undantag, säger Mattias Carlsson styrelseledamot FrontEdge IT och tidigare regionchef på ÅF.

För Metry är FrontEdge IT en viktig pusselbit för att insamling av energidata ska ha en positiv inverkan på energi och klimat. Enligt FN går 40% av världens energi till fastigheter och med teknik som redan säljs kan man spara 30-80%.

— Men för att nå den potentialen krävs visualisering och analysverktyg, säger Magnus Hornef. Därför är Castellums energiskärm och samarbetet med FrontEdge IT viktigt för oss, säger Magnus Hornef.

Om Metry

Metry logga

Metry utvecklar och erbjuder en digital plattform för fastighetsbolag för att administrera och lagra energistatistik. Metry förvaltar miljarder datapunkter för Sveriges största fastighetsbolag och genom att använda Metrys plattform kan de spendera sin tid på att spara energi i stället för datainsamling och administration. Metry grundades 2012 och sysselsätter idag 16 personer i Göteborg.

Om FrontEdge IT

FrontEdge IT är ett IT-konsultbolag i Göteborg, inriktat på mjukvaruutveckling inom både front-end och back-end utveckling. FrontEdge IT består till fullo av personer med passion för programmering och mjukvara, vi strävar efter att ständigt ligga i framkant och jobba med de senaste teknikerna. FrontEdge IT grundades 2018 och är idag 6 personer i Göteborg.