Magnus Hornef, Metry och Tomas Bäckstadi, Schneider Electric

Metry och Schneider Electric ingår partnerskap för att öka digitaliseringstakten i fastighetsbranschen

Metry är ett proptechbolag från Göteborg som har utvecklat en teknik för att samla in och kvalitetssäkra mätdata från fastigheter. Energispecialisten Schneider Electric, som är en digital partner för effektivitet och hållbarhet, erbjuder det användarvänliga IoT-baserade fastighetssystemet EcoStruxureTM Building Operation. Tillsammans skapar företagen nu förutsättningar för snabbare utveckling av AI-driven fastighetsautomation med bland annat minskad klimatpåverkan som följd.

25 augusti 2021 – Svenska Metry har utvecklat en teknik som värderar rimligheten i all mätdata innan den hamnar i beslutsunderlaget. Det gör AI-driven fastighetsautomation effektivare eftersom all maskininlärning baseras på korrekt data och inte behöver justeras i efterhand. Glapp i givare och andra brister som kan uppstå, larmas löpande och kan hanteras direkt av driftsorganisationen. Därmed kan energiingenjörerna i slutändan fokusera på analys och förbättringar, i stället för att behöva lägga tid på felsökning och datainsamling.

Just nu utvecklas en systemintegration mellan EcoStruxure Building Operation och Metrys system. Jag ser verkligen fram emot samarbetet med Metry, som kommer vara en mycket viktig faktor i vår leverans av verifierad data till slutkunderna, säger Tomas Bäckstadi, Service Director inom affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric.

Underlättar fastighetsbolagens ESG-strategier

I takt med att alltmer data samlas in i en fastighet blir datakvaliteten allt viktigare. Ett ökat antal mätpunkter och ökad mätvärdesinsamling i fastigheter breddar möjligheterna för AI-driven fastighetsautomation, minskar fastigheternas klimatpåverkan och skapar förutsättningar för mer omfattande individuell mätning och debitering. Samtliga viktiga faktorer för fastighetsbolagens ESG-strategier (Environmental, Social and Governance).

Samarbetet med Schneider Electric har varit väldigt smidigt och gått fort framåt mot vårt gemensamma mål om att hjälpa fastighetsbranschen till mindre klimatpåverkan. Svenska fastighetsbolag har generellt hög medvetenhet om hållbara fastigheter och ESG-rapportering är självklart. Det här samarbetet kommer underlätta ytterligare för dem att kunna lägga tiden på rätt saker, säger Magnus Hornef, vd Metry.

Om Metry

Metry digitaliserar tillgången till energidata och hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart. 40% av världens energi förbrukas fortfarande av byggnader. Strukturerad och kvalitetssäkrad dataaggregering skapar insyn i ett fastighetsbestånds energiförbrukning, öppnar upp för bättre beslutsfattande och möjliggör investeringar som faktiskt gör skillnad.

metry.io

Om Schneider Electric

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

www.se.com/se

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric,
070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Joel Torkelsson, Chief Commercial Officer och medgrundare av Metry,
070-954 04 45, joel.torkelsson@metry.io

I media

Dagens Fastigheter
Energinyheter
Svensk Fastighetsutveckling
Industritorget
Fastighetsvärlden
IT-finans