Område med hus och vägar

Amasten och Metry digitaliserar energistatistik i nytt samarbete, med målet att minska energianvändningen med 20%

Amasten har ingått ett samarbete med Metry för att tillhandahålla intelligent datalagring av energidata. Syftet för Amasten är dels att integrera energistatistik till sina fastighetssystem men även att själva bygga visualisering med hjälp av plattformar inom business analytics (BA).

Samarbetet är en del av Amastens hållbarhetsarbete inom det egna projektet “Amasten EnergiJakten 2018” där Amasten har som mål att minska energianvändningen med 20 procent på 5 år med start 2018.

— Syftet med EnergiJakten 2018 är att starta ett systematiskt arbete med energibesparing i vårt bestånd. Projektet innefattar bl.a utbildning på plats i våra fastighetshubbar där vår egen personal lär känna sina fastigheter bättre. EnergiJakten ger oss förutsättningar att optimera vårt bestånd på bästa sätt. För att veta att vi förbättrar måste vi mäta och följa upp och ge återkoppling direkt till våra medarbetare som är närmast fastigheterna, säger Magnus Jägre IT- och hållbarhetschef på Amasten.

För att kunna nå energisparmålen använder Magnus Jägre tillsammans med sina kollegor Metry som ett intelligent datalager.

— Metry lagrar och tillhandahåller all vår energidata och låter oss hämta färdiga korrigerade värden direkt via webben. Det gör att vi själva kan ta kontroll över vår energidata och ta fram analyser för energi- och kostnadsbesparing, fortsätter Magnus Jägre.

— Vi märker att fler fastighetsbolag förstår nyttan av intelligenta datalager. Genom att ha en strukturerad grund att stå på ökar flexibiliteten och valmöjligheterna för våra användare säger Joel Torkelsson grundare på Metry.

Som en del av projektet EnergiJakten 2018 vill Amasten även dela med sig och ta del av hur andra fastighetsbolag arbetar.

— Vi behöver bli bättre på att dela med oss till varandra inom branschen hur vi kan arbeta med energieffektivisering och hållbarhet, säger Magnus Jägre. Vi samarbetar gärna med andra fastighetsbolag som arbetar på liknande sätt så att vi tillsammans kan nyttja vår energidata på bästa sätt, avslutar Magnus Jägre.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Magnus Jägre, IT- och hållbarhetschef,
Tel: +46 (0)72-560 68 76, magnus.jagre@amasten.se

Joel Torkelsson, grundare Metry,
Tel: +46(0)70-954 04 45, joel.torkelsson@metry.io

Om Amasten

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se.

Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.

Om Metry

Metry utvecklar och erbjuder en plattform för digital energistatistik. Genom att samla och strukturera energistatistik på ett enhetligt sätt kan informationen användas för energianalys, fakturering, investeringskalkyler m.m. Metry grundades 2012 och har kontor i Göteborg. Idag använder över 120 fastighetsbolag Metry för sin digitala energistatistik.