WSP DeDU

Det enkla användargränssnittet gör DeDU till ett av marknadens mest lättanvända program. Bakom denna enkelhet ligger ett genomtänkt och kraftfullt program. Genomgående läggs data upp i en trädstruktur, likt den i Windows vilket ger en bra överblick.