Vitec

Vitec Energiuppföljning är ett komplett system för att effektivt arbeta med att sänka energikostnader och därigenom även minska miljöpåverkan. Programmet hjälper till med avancerade analyser för driftstatistik, nyckeltal, schemalagda tjänster, kostnader och miljö. Genom avancerade analyser kan man identifiera åtgärder för att minska energiförbrukningen och nå uppsatta sparmål.