Pythagoras

Pythagoras AB är specialister på it-lösningar och tjänster inom Property, Real Estate och Facilities Management. Deras lösningar består av molnbaserade SaaS-tjänster som bygger på den senaste tekniken och en IWMS-plattform med en grafisk 3D-modell (GeoModel). Den grafiska 3D-modell Pythagoras ABs lösningar bygger på kan matas med många olika typer av spatial information. 3D-modellen och den spatiala information den kan matas med kan enkelt visas upp i olika webbläsare och mobila applikationer. I 3D-modellen är det möjligt att visa alla tänkbara IoT-enheter, till exempel mediamätare, skrivare och sensorer som mäter nyttjandegrad, temperatur och luftfuktighet med mera. Med hjälp av filöverföringar och ett webbservices-gränssnitt kan Pythagoras lösningar utan problem integreras med andra system.