Pondus Pro

Pondus Pro är ett heltäckande fastighetssystem där systemets mediauppföljning hanterar bevakning av energi och medieanvändning för olika mätartyper. Detta ger underlag för jämförande analyser och för prognostisering. Resultat visualiseras med hjälp av tabeller och diagram för direkt eller normalårskorrigerad förbrukning. Energirapporter kan genereras och skickas via e-post för olika mediatyper månadsvis.