Nrlyze

Nrlyze Parameter ett verktyg som bygger på kontinuerlig mätning, analys och optimering av värmesystemets prestanda. Metodiken bygger på samma principer som använts i decennier för att optimera produktionslinor i fordonsindustrin. Nrlyze gör den tillgänglig för energisystem i fastigheter.

Verktyget identifierar energislöseri och hjälper fastighetsägaren att effektivisera och följa upp hur styrsystemet fungerar och förbättras över tid.