MEMAB-EUS

Vårt driftstatistiksystem EUS i kombination med Metrys insamlingsrobotar ger dig en bekväm lösning som gör att du kan enkelt följa dina byggnaders förbrukning och gå in i detalj på respektive media. Systemet stödjer även jämförelse mellan byggnader tack vare cirka 250 000 energideklarationer från Boverket. Tack vare informationen från energideklarationer kan du se hur din byggnad ligger till i jämförelse med andra liknande byggnader på just din ort. Givetvis normalårs korrigeras uppvärmande förbrukning med hjälp av Energiindex från SMHI. Memabs certifierade energiexperter finns till hands om du har andra frågor om energiförbrukning.