L.E.B

L.E.B levererar ett komplett system för fastighetsadministration, med bland annat energiuppföljning. Lösningarna vänder sig till större fastighetsverksamheter med stora behov av välstrukturerad information. Med hjälp av Metry kan vi skapa hela digitala flödet från mätdata till långsiktiga åtgärdsprogram i fastighetsbeståndet.