GreenView

GreenView är Greencons webbaserade system för visualisering och hantering av fastighetsinformation, bland annat energistatistik. En av grundtankarna är att informationen ska vara tillgänglig på olika nivåer med snabb och tydlig överblick där detaljinformationen är lätt att tillgå. Vid avvikelser i energianvändning kan Greencons energiingenjörer vara behjälpliga i arbetet med att identifiera och åtgärda orsakerna. GreenView hanterar även myndighetsbesiktningar, ronderingar, planerat underhåll, SBA m.m.