Fabriq

Fabriq grundades 2011 med målet att förändra hur byggnader drivs ur miljösynpunkt.

Idag täcker Fabriq OS-plattformen alla kärnaspekter av byggnadsverksamhet – från hållbarhetsmått till resursförbrukning, kostnadshantering, luftkvalitet, utrymmesutnyttjande och användarnas produktivitet och välbefinnande.