Envista

Envistas energianalys hjälper fastighetsägare att hitta ny värmesparpotential och möjliggör för en helt ny typ av benchmark, både inom och mellan fastighetsbestånd.

Analysen är ett utmärkt komplement till energikartläggningar och energideklarationer, fysiska inventeringar och löpande driftövervakning. Den interaktiva visualiseringen och 3D-kartorna skapar en suverän överblick även över stora fastighetsbestånd och ger ett helt nytt verktyg i energiledningsarbetet.

Analysen kan göras som ett engångsprojekt eller periodiskt återkommande med uppföljning av trender och utfall i energieffektiviseringsprojekt, nybyggnationer eller vid förvärv av fastigheter.