EnerKey

Med certifikat från ISO 50001 och ISO 14001, uppfyller EnerKey sina kunder krav på hållbarhet och hjälper till att reducera energiförbrukning och miljöpåverkan.

EnerKey används av över 1000 organisationer och hanterar förbrukningdata från 100000 mätar i 15000 byggnader. EnerKeys lösning kan även brandas med din organisations egen logo och visuella utseende – din egen plattform, powered by EnerKey.