Berry Graphs

Berry Graphs visualiserar på ett enkelt sätt dina fastigheters energianvändning. Du kan visa både månads-, dygns-, och timförbrukning om det finns tillgängligt för dina mätpunkter.