Advectas Energy Analytics

Fatta datadrivna beslut genom att analysera energidata från Metry i AEA. AEA hjälper dig att utforska, analysera och skapa möjligheter till beslut på ett intuitivt och enkelt sätt. I lösningen kan du addera olika typer av datakällor och får snabbt interaktiva och lättdelade dashboards för både intern- och extern användning. Verktyget ger dig också möjlighet till mer avancerade analyser via machine learning och artificiell intelligens.

Gå på djupet i dina energianalyser och få nya insikter. I förlängningen leder dessa insikter bland annat till att du kan minska energiförbrukningen, identifiera förbättringsområden och skapa rätt beslutsunderlag inför omförhandlingar. AEA är molnbaserad och din data kan enkelt visualiseras i olika typer av slutanvändargränssnitt – Tableau, Microsoft Power BI, Qlik Sense eller Qlik View.

Advectas utgår från ditt företags tekniska behov och förutsättningar, AEA är därför flexibelt och kan kopplas samman med olika plattformar och verktyg. Idag jobbar över 200 nischade experter inom beslutsstöd på Advectas och alla brinner för att hjälpa företag att få rätt förutsättningar att kunna fatta bättre och mer datadrivna beslut.