Abiro

Abiro AB har tagit fram ett verktyg för att enkelt visualisera energidata och jämföra olika tidsperioder, inte minst för att jämföra konsekvenser av förbättringsåtgärder.

Jämförelser visas i form av diagram och man kan ladda ner CSV-filer för visualisering och analys i andra verktyg.

Lösningen är molnbaserad och tillhandahålls fnv per kund.

Abiro kan också utveckla kundanpassade lösningar i PHP, JavaScript och Python, baserat på era behov, med data från Metry som bas, för visualiseringar, analyser och maskininlärning.