Regionsfastigheter Jönköping kvalitetssäkrar data och minimerar risken för fel i statistiken

"Att ha allting samlat på ett ställe är till stor hjälp och vi ser potential att förenkla uppföljningsarbetet samt administrationen och därmed minska kostnaderna"

Vi är glada att introducera en av många Metryanvändare Sten Eliason från Regionfastigheter i Jönköping. Vi är alltid noga med att förstå våra användare så bra som möjligt och därför ställde vi ett par frågor till Sten när vi träffades på vårt årliga kundevent.

Varför har ni valt att använda Metry?

– Det är ett väldigt smidigt sätt att få en samlad bild av köpt energi från olika leverantörer och detta på en plattform där vi inte är låsta till någon aktör i angränsande led.

Vad är största nyttan som du ser det?

– Att ha allting samlat på ett ställe är till stor hjälp och vi ser potential att förenkla uppföljningsarbetet samt administrationen och därmed minska kostnaderna.

Kvalitetssäkringen av data minimerar också risken för fel i statistiken.

Dessutom får vi professionellt och trevligt bemötande vid support och kontakt.

Hur ser ni på vårat framtida samarbete?

– Att börja samla in undermätning och manuell registrering på ett enkelt sätt skulle kunna hjälpa oss att få ett bättre grepp på energiuppföljningen. Kan vi dessutom få in kostnader för energin på ett smidigt sätt så vore det toppen!

Tack till Sten Eliason för medverkan, vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete!

Läs mer om Regionfastigheter, Region Jönköping

Sten Eliason

Energiingenjör, Regionfastigheter, Region Jönköping

Kort om Regionfastigheter, Region Jönköping

Regionfastigheter i Jönköpings län förvaltar och utvecklar de fastigheter som Region Jönköpings län äger. Bolaget sköter bland annat om fastighetsplanering, nybyggnation, ombyggnation, förvaltning samt drift och underhåll av lokalerna.