Catena får rätt uppgifter snabbare än tidigare och kan identifiera skenande förbrukningar

"Vi nu har tillgång till rätt uppgifter snabbare än tidigare och att vi enklare kan identifiera skenande förbrukningar, vilket förenklar uppföljningen och sparar tid."

Varför har ni valt att arbeta med Metry?

När vi är ett stort företag med ett stort fastighetsbestånd måste vi ta energiuppföljningen på allvar, säger Rickard. Vi vill ha uppföljning av hundra procent av fastigheterna i ett system så att allting är samlat på ett ställe. Vi valde då Metry i kombination med Vitec Energiuppföljning.

Finns det någon mer nytta för er?

De största fördelarna med Metry är att vi nu har tillgång till rätt uppgifter snabbare än tidigare och att vi enklare kan identifiera skenande förbrukningar, vilket förenklar uppföljningen och sparar tid. Även andra mjukare värden har varit positiva så som tillgänglighet. Personalen är lätt att få tag på. Det spelar ingen roll om Metrys personal sitter på ett tåg, står på en mässa eller liknande, de svarar eller så återkommer de snabbt. Metryportalen är lätt att förstå, den är lättillgänglig, lätt interface och detta genomsyrar i hela företaget.

Vad ser ni som nästa steg i utvecklingen tillsammans med Metry?

Allt som förenklar och sparar tid är bra. Det är snabbheten vi vill få upp, fakturering (debitering) av undermätare, analyser av ett värde etc. Det hade varit intressant att ha på Metrys Marknadsplats.

Läs mer om Catena

Rickard Wahlberg

Energi- och teknikutvecklare, Catena

Kort om Catena

Catena är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger och förvaltar effektiva logistikanläggningar. De strategiskt placerade fastigheterna försörjer Skandinaviens storstadsregioner och är anpassade för såväl dagens som morgondagens varuflöden.