Brinova får enkelt in sin data, oavsett leverantör

"Metry är en fantastisk hjälp för oss, utan dem hade vi inte rott energiarbetet i hamn. Det är en helhetslösning; vi behöver inte ha sju olika leverantörer av datan utan vi har en."

Brinova äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige, och sedan starten 2016 har antalet fastigheter i Brinovas bestånd mer än fyrdubblats. Energiuppföljningsteamet består av Energistrategen Ulf Alexandersson själv, och då behövs smarta lösningar för att kunna ro alla inplanerade projekt i hamn. För tiden räcker inte till till allt. 

– Metrys tjänst är oumbärlig för oss. Det skulle vara ett heltidsjobb bara för att sitta och samla in datan. Det lilla manuella jag gör blir lätt ett par arbetsdagar i månaden, och det rör bara insamlingen, säger Ulf Alexandersson. 

Bara för att veta var datan finns, och hålla reda på inloggningsuppgifter till alla nätbolag, kräver “ett rejält Excel”, menar Ulf. Utan automatisering skulle mycket tid gå till administrativt krångel, kontakt med nätbolag och jakt på saknad data – men den tiden spenderas bättre på analys och uppföljning. Och är det något Ulf Alexandersson vet hur man jobbar med så är det siffrorna. 

Stort fokus på energieffektiva investeringar

Med de rådande energipriserna räknas varje kilowatt. Under det senaste året har Brinova gjort enorma besparingar på LED-projekt, och planerar att göra ytterligare satsningar på energieffektivisering genom att till exempel byta ventilationsaggregat. För som Ulf själv uttrycker det: “Man bromsar inte i en uppförsbacke”. När kostnaderna ökar finns det stora möjligheter att göra skillnad – om man har data som kan backa upp initiativen. 

Data in är ju det viktigaste vi har. Man kan gissa på mycket, men när det kommer till slutraden ekonomiskt är det inte lika roligt att ha gissat, utan då ska man veta. Om man med datan kan visa på en återbetalningstid på 3-4 år är det inget att tveka om i min värld, säger Ulf Alexandersson.  

Enkel datainsamling, oavsett leverantör

Har du någon gång jobbat med energifrågor så vet du också hur krångligt det kan vara att få in förbrukningsdata. Varenda nätbolag har sina egna kundsidor, och varje hårdvaruleverantör har olika protokoll för att skicka över datan. Det spretar något enormt. Med hjälp av Metry har Brinova kunnat få in all data rörande el, värme och gas från flera olika nätbolag och mätare. 

– Med Metry får vi allting via ett verktyg – och de har inte gått bet en enda gång. Oavsett vilken nätägare eller leverantör det handlar om så får vi datan insamlad, säger Ulf Alexandersson. 

Tillväxten i Brinovas bestånd har bland annat kommit genom förvärv av andra bolag. Med hjälp av snabb uppkoppling av nya datakällor, och tillgången till historiska mätvärden, har Brinova också kunnat få en springande start på sina nya tillgångar. 

–När vi köper hela bolag så måste insamlingen fungera nästan direkt. Ju mer historisk data jag har, desto lättare är det att börja energioptimera byggnaden från dag ett. Tack vare Metry så har det fungerat jättebra, berättar Ulf Alexandersson. 

Datainsamling för IMD och solceller

Förutom budgetering och energioptimering använder Brinova sin energidata för att debitera sina hyresgäster. I all nyproduktion jobbar Brinova med att få in individuell mätning och debitering av sina hyresgästers elförbrukning, såväl som varm- och kallvatten. Med hjälp av Metry har de kunnat samla in den datan på samma sätt som de samlar datan från nätbolagen, och vara säkra på att datan stämmer. 

– Det är en enorm besparing både i pengar och tid att slippa hålla på med olika system, och det blir många mantimmar att rätta till om något går fel. Det är jätteviktigt att det är rätt uppgifter om hyresgästernas faktiska förbrukning eftersom det är det vi debiterar dem för, säger Ulf Alexandersson.

Förutom IMD tittar Brinova även närmare på att få in data från sina solceller. Solceller är på sätt och vis fortfarande i sin linda; det finns inga standarder för protokoll eller fasta former för insamling, utan det är olika från leverantör till leverantör. Med hjälp av Metry jobbar Brinova på en lösning för att enkelt få in data över sina solcellsanläggningar. 

– Vi vill veta vad anläggningen tillverkar, vad vi skickar tillbaka på nätet och vad vi nyttjar i våra byggnader. Det är jätteviktigt att mäta både energimässigt och ekonomiskt, och såklart för hållbarhetsarbetet. Vi vill se till att vi verkligen använder energin så mycket som möjligt i våra egna byggnader, berättar Ulf Alexandersson.

Ulf Alexandersson

Energistrateg, Brinova

Om Brinova
Brinova äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. 

Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning.

Ventilera dina databehov

Fråga en expert

Alla dina frågor besvarade

Se hur datainsamlingen funkar, få en övergripande bild eller djupdyk i tekniska detaljer – det är upp till dig!

Boka en tid med oss så hjälper vi dig att hitta de bästa insamlingsmetoderna för dina behov.

Ser du inte formuläret? Testa att stänga av din annonsblockerare.