Atrium Ljungberg når hållbarhetsmål med hjälp av strukturerad data

"Mätinsamlingen hjälper oss att nå ett av våra viktigaste hållbarhetsmål, energireducering"

Tillgång till kvalitetssäkrad och strukturerad data är ett måste. Oavsett om det handlar om individuell mätning och debitering idag, eller helt smarta fastigheter i framtiden. Detta är något som Atrium Ljungberg har stenkoll på.

Vi har blivit duktiga på att nyttja den data som mäts i våra fastigheter där Metry är ett nav som förfinar den. Mätinsamlingen hjälper oss att nå ett av våra viktigaste hållbarhetsmål, energireducering, säger Johan Lindström som är Teknisk chef på Atrium Ljungberg.

IMD – en del i hållbarhetsarbetet

Atrium Ljungberg är en långsiktig fastighetsägare som fokuserar på hållbart resursutnyttjande. En viktig del i det arbetet är att datan för hyresgäster också ska kunna analyseras av energianvändarna själva.

De har valt att koppla ihop sin data från Metry med ett energiuppföljningssystem, som sedan integreras med deras användarportal för hyresgäster. På så sätt kan hyresgästerna själva logga in och få information om sin energianvändning.

– Syftet med att presentera data för hyresgäster är att kunna underlätta arbetet med hållbarhet och att kunna göra skillnad, säger Anette Karlsson som är ansvarig för användarportalen ‘Servicenter’ på Atrium Ljungberg.

Genom individuell mätning och debitering motiverar alltså Atrium Ljungberg sina hyresgäster att se över sin förbrukning och själva vidta åtgärder. Detta har bland annat uppmärksammats av SGBC som en utmärkande miljöåtgärd – och det hade inte varit möjligt utan väl strukturerad data!

Framtidssatsningar kräver mer mätning

När Anette och Johan blickar framåt ser de fler möjligheter att involvera sina kommersiella hyresgäster i energiuppföljningen, exempelvis genom delning av rådata för att underlätta för dem att integrera datan i sina egna system.

De ser också möjligheter i att bryta ner energianvändningen på en ännu mer detaljerad nivå i hela fastighetsbeståndet.

För Atrium Ljungberg kommer det alltså att bli aktuellt med mer mätning.

Om vi skall nå fram till helt smarta och självstyrande fastigheter kommer vi behöva mäta ännu mer. Men med mer teknik är det också mer som skall fungera och risken för fel blir större, säger Johan Lindström.

Insamling av data inom fastighetsbranschen är tyvärr ingen enkel affär, och ett till synes litet fel kan ha enorma konsekvenser. Därför är det viktigt för fastighetsägare som Atrium Ljungberg att all insamlad data är både strukturerad och kvalitetssäkrad så att eventuella fel upptäcks och snabbt kan åtgärdas.

– Metry belyser och larmar mätare som inte verkar fungera korrekt och ger bra åtgärdsförslag, säger Johan Lindström.

Atrium Ljungberg har sedan 2018 använt sig av data från Metry för att leverera IMD som en tjänst oberoende av vilka mätare som sitter i fastigheten. Efter att alla mätare har samlats in och kvalitetssäkrats i Metry kan Atrium Ljungberg automatiskt ta ut en färdig rapport som de sedan laddar in till sitt faktureringssystem Unit 4 Property Manager (tidigare Fastnet).

Läs mer om Atrium Ljungberg

Johan Lindström

Teknisk chef, Atrium Ljungberg

Anette Karlsson

Kundserviceansvarig, Atrium Ljungberg

Kort om Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. De fokuserar på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning.

Atrium Ljungberg skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon och bolaget finns där Sverige växer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.