Vilka hållbarhetsutmaningar står högst på fastighetsbolagens agendor?

Osäkert ekonomiskt läge, höga mål och svårigheter att hitta rätt verktyg. Fastighetsbranschens hållbarhetsdriv är stort, och utmaningarna likaså. Här är våra trendspaningar från Stora hållbarhetsdagen i Göteborg.

Förra veckan hade vi nöjet att besöka Stora Hållbarhetsdagen i Göteborg – en dag när hållbarhetschefer och andra experter i branschen delade med sig av sina utmaningar och framgångskoncept. Det finns ett tydligt hållbarhetsdriv i fastighetsbranschen, och med nya lagkrav har dessa initiativ fått ett ännu starkare fäste i både styrelserum och budgetmöten. Men vi har fortfarande flera utmaningar och frågetecken framför oss. Här är några av de ämnen som lyftes under eventet. 

Osäkert ekonomiskt läge

Är Riksbanken färdiga med räntehöjningarna eller inte? Osäkra ekonomiska framtidsutsikter sätter press på fastighetsbolag att strategiskt planera sina investeringar. Med prognoser som varierar, och dessutom byggkostnader som skjuter i höjden, är det tydligt att hållbar utveckling blir en nyckel för långsiktig och förutsägbar framgång.

Den gröna investeringens dilemma

Definitionen av en ”grön investering” blir allt mer central. Är det alltid en ny investering, eller kan det också vara en renovering eller uppgradering av befintliga fastigheter? Det råder fortfarande tvetydighet och osäkerhet i branschen, men att förstå och kommunicera värdet i dessa investeringar är avgörande – oavsett om det är gentemot hyresgäster, investerare, ledningsgruppen eller de lokala förvaltarna.

Är fastighetsbolagen i fas med sina hållbarhetsmål?

Flera fastighetsbolag har satt mål om utsläppsminskningar 2030, men ligger de i fas? Den breda bilden är att fastighetsbranschen ligger efter företag i andra branscher, där man redan nått sina klimatmål. …å andra sidan verkar fastighetsbranschen vara bättre på att faktiskt sätta klimatmål. Eftersom fler fastighetsbolag jobbar aktivt med mål om utsläppsminskningar är det inte heller konstigt att fler inte har nått dem än. 

Oavsett så står branschen inför utmaningen att leva upp till sina hållbarhetsmål, och konsekvenserna av att inte aktivt ta itu med den gröna omställningen nu kan resultera i en framtida klimat- och renoveringsskuld. Detta skulle i sin tur påverka värdering och attraktivitet i fastighetsbeståndet, och göra gapet mellan attraktiva och mindre attraktiva bolag ännu större. 

Hållbarhet är affärskritiskt – men hur jämförs hållbarhetsdata?

Det är inget snack om saken; att utvärdera och kommunicera hållbarhetsnivån i fastighetsportföljer ses nu som affärskritiskt. Finans, investerare och hyresgäster ser hållbarhet som en grundläggande faktor för att bedöma en fastighets värde. Med ökad efterfrågan på transparenta och jämförbara rapporter blir data management och hållbarhetsrapportering av högsta vikt, och i brist på jämförbar data finns det ett dokument som man alltid kan falla tillbaka på; energideklarationen. Det kan vara svårt att jämföra värdet i en LEED-certifiering mot en BREEAM-certifiering – men primärenergital och energiprestanda är hårda siffror som enklare kan jämföras av alla intressenter. 

Attraktiva attribut för investerare och hyresgäster

Certifierade fastigheter, energieffektivitet, smart teknik, klimatmotståndskraft och lokal produktion av förnybar energi är attribut som ger värde och kan motivera både hyresgäster och investerare att betala prispremium. För att nå hit krävs både stora och små investeringar. Som tur är finns det mycket lågt hängande frukt att plocka genom att effektivisera energianvändningen – för det råder en tydlig trend bland alla intressenter; energieffektiva fastigheter är de mest lönsamma och motståndskraftiga

Fokus på att hitta rätt verktyg i hållbarhetsarbetet

CSRD och ESRS tvingar fastighetsbranschen att snabba på omställningen, och det blir tydligare och tydligare att det kommer att behövas nya system för att lyckas skala upp arbetet. Det finns många delar i hållbarhetspusslet som måste falla på plats, och det kommer att behövas flera olika verktyg och system för att lägga hela bilden. 

När det kommer till energi vet vi att utmaningen inte bara ligger i att få tag i all data, utan också att samordna och kvalitetssäkra den datan man tar in. Vi på Metry har specialiserat oss på att automatiskt samla in och kvalitetssäkra energidata, och göra det enkelt att använda den i ditt valda hållbarhetssystem – tillsammans med all annan hållbarhetsdata som ni samlar in. Vi kommer inte att kunna lösa alla era hållbarhetsutmaningar, men tillsammans med våra vänner i proptech-branschen kan vi ge er de verktyg som gör vägen dit enklare och billigare. Hör av dig till oss om du vill slippa jaga scope-data inför nästa års hållbarhetsrapport.

Realisering av 2030-mål och framåtblick

Med 2030-målen i sikte blir samordning och kvalitetssäkring av all data avgörande. Hållbarhetsrapportering är inte bara ett krav, utan också ett verktyg för att upptäcka och täppa till hållbarhetsgap.

Hållbarhet inte bara är en trend utan en affärskritisk fråga för fastighetsbolag. Att aktivt adressera dessa utmaningar kommer inte bara att främja hållbar utveckling utan också säkerställa långsiktig framgång i en snabbrörlig marknad. 

Allt du behöver veta om datainsamling

Ladda ner vår produktbroschyr

Hur kan vi hjälpa dig med era datautmaningar? Ladda ner vår produktbroschyr och se hur Metry kan underlätta ert energi- och hållbarhetsarbete.