ERAB utvecklade ett nytt energiuppföljningssystem baserat på Metry | Metry

ERAB utvecklade ett nytt energiuppföljningssystem baserat på Metry

"Med Metry har vi på ERAB kunnat ta ner den ledtiden till ett par minuter vilket minimerar resurserna som krävs för uppstart och möjliggör för alla fastighetsägare oavsett storlek att spara energi."
Soluppgång över en byggnadskomplex

ERAB har utvecklat ett nytt energiuppföljningssystem baserat på Metrys backend för energimätvärden, vilket innebär att alla Metryanvändare nu har tillgång till den nya tjänsten via sitt Metrykonto.

– De flesta energiuppföljningstjänster kräver manuell hantering av data och konfigurering av mätare. Det gör att ledtiden ofta är veckor eller till och med månader i vissa fall för att komma igång med sin energiuppföljning. Nu har vi på ERAB kunnat ta ner den ledtiden till ett par minuter vilket minimerar resurserna som krävs för uppstart och möjliggör för alla fastighetsägare oavsett storlek att spara energi. säger Bengt-Åke Engdahl, Energicontroller hos ERAB som varit initiativtagare till den nya tjänsten ERAB Energiuppföljning.

–Att inte bygga egna datalager utan att erbjuda tjänster direkt på APIer är framtiden, säger Magnus Hornef, VD på Metry. I ERABs fall har vi uppskattat att tidsbesparingen för dem att bygga ERAB Energiuppföljning har minskats med 70% tack vare att det kunde byggas direkt på Metrys Backend.

Alla fastighetsbolag har möjlighet att via Metry koppla på sina undermätningssystem. Detta gäller även ERABs driftsplattform Comprobo som nu enkelt kan integreras till ERABs Energiuppföljning via Metry.

Bengt-Åke Engdahl

Energicontroller, ERAB

Kort om ERAB

Erab erbjuder energieffektiva, miljöanpassade och kvalitetscertifierade lösningar för styr och reglering. Över 30000 av bolagets katastrofskydd och nivåkontroller finns monterade i pannor, främst i Skandinavien. En stor del finns också på fartyg världen över. Vi är Erab marknadsledande leverantör i Sverige, Norge och Finland.

Integrationer

Fler referenscase

Castellum minskade sin administration kring mätarbyten
Kungsleden behöver endast en arbetsdag i månaden för att samla in data med Metry
Rikshem lyfter bort arbetet med att samla mätvärden från sina tekniker

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss