ERAB utvecklade ett nytt energiuppföljningssystem baserat på Metry

"Med Metry har vi på ERAB kunnat ta ner den ledtiden till ett par minuter vilket minimerar resurserna som krävs för uppstart och möjliggör för alla fastighetsägare oavsett storlek att spara energi."
sunrise-over-building-complex

ERAB har utvecklat ett nytt energiuppföljningssystem baserat på Metrys back-end för energimätvärden, vilket innebär att alla Metry-användare nu har tillgång till den nya tjänsten via sitt Metry-konto.

-”De flesta energiuppföljningstjänster kräver manuell hantering av data och konfigurering av mätare. Det gör att ledtiden ofta är veckor eller till och med månader i vissa fall för att komma igång med sin energiuppföljning. Nu har vi på ERAB kunnat ta ner den ledtiden till ett par minuter vilket minimerar resurserna som krävs för uppstart och möjliggör för alla fastighetsägare oavsett storlek att spara energi.” säger Bengt-Åke Engdahl, Energicontroller hos ERAB som varit initiativtagare till den nya tjänsten ERAB Energiuppföljning.

-”Att inte bygga egna datalager utan att erbjuda tjänster direkt på APIer är framtiden.” – säger Magnus Lüttkens VD på Metry. ”I ERABs fall har vi uppskattat att tidsbesparingen för dem att bygga ERAB Energiuppföljning har minskats med 70% tack vare att det kunde byggas direkt på Metrys Back-end.

Alla fastighetsbolag har möjlighet att via Metry koppla på sina undermätningssystem. Detta gäller även ERABs driftsplattform Comprobo som nu enkelt kan integreras till ERABs Energiuppföljning via Metry.

Bengt-Åke Engdahl

Energicontroller, ERAB

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Boka demo