/img/egain.jpg Egain slipper be kunderna om mätvärden | Metry

Egain slipper be kunderna om mätvärden

"Metry sparar mycket tid både för oss och för våra kunder. Vi kan fokusera på att analysera resultat och bidra med värdefull expertis åt våra kunder. "
Nummer på en svart skärm

Vad är den största fördelen/nyttan med att använda Metry?

— Jag ser ett stort värde i att använda Metry eftersom vi vet att all insamling blir korrekt och att vi kan importera alla uppmätta värden automatiskt in till vårt system.

På vilket sätt har ert energiuppföljningsarbete förändrats efter att ni har börjat använda Metry?

— Det sparar mycket tid både för oss och för våra kunder. Vi kan fokusera på att analysera resultat och bidra med värdefull expertis åt våra kunder. I Sverige finns det 500+ nätbolag och att kontakta dem eller våra kunder för att samla in varje värde för energi tog för mycket tid tidigare, nuvarande process med Metry är mycket effektivare.

Christian Stensby

Technical project manager och Teamleader, Egain Group

Kort om Egain Group

Egain är teknikbolaget som länkar ihop intelligent programvara, big data och mänsklig expertis för att erbjuda sina kunde energioptimering i fastigheter.

Fler referenscase

Entros nya lösning för datainsamling med Metry
Business Vision hjälper sina kunder att fatta bra beslut med data från Metry
ERAB utvecklade ett nytt energiuppföljningssystem baserat på Metry

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss