Egain kombinerar digital styrning med självlärande optimering | Metry

Egain kombinerar digital styrning med självlärande optimering

“Med Metry går det smidigt att hämta hem informationen tack vare det öppna API:et, och det är något vi verkligen inte vill byta ut!”
Nummer på en svart skärm

Hej Viktor! Vad gör Egain?

Egain är ett ledande SaaS-teknikföretag inom digital kontroll och energioptimering av flerbostadsfastigheter och offentliga byggnader. Egain länkar intelligent mjukvara, IoT-produkter och mänsklig kompetens för att tillhandahålla självoptimerande och energieffektiva byggnader.

Att samla in mätvärden görs bland annat i samarbete med Metry. Dessa mätvärden används sedan för att optimera energianvändningen samt för att bygga analyser och skapa insikter och rapporter åt fastighetsägaren. Insikterna möjliggör för våra kunder att ta datadrivna beslut – att ha på fötterna helt enkelt. Så här långt är vi relativt lika många uppföljningssystem, men ovanpå detta hjälper vi även fastighetsägare att aktivera sina insikter och faktiskt spara energi eller besluta om vilken typ av underhåll som behöver göras. Vår produkt Egain Edge är en kombination av ett molnbaserat verktyg som ger användaren digital kontroll över byggnaden samt en självlärande optimering av värmeförbrukningen. Vår tjänst, Peak Control, jobbar med att kapa effekttopparna för att minska energikostnader – ett jättespännande område som är på väg att bli allt större i Norden där energitarifferna ofta sätts utefter den maximala förbrukningen. Detta kan leda till stora kostnader för fastighetsägaren om man inte har koll.

Hur ser Egain på dagens fastighetsbransch? Vilka utmaningar och möjligheter finns?

Fastighetsägare står för helt andra utmaningar idag än de gjorde för tio år sedan. I Europa har man på allvar insett att det inte går att ha en fastighetssektor där 75 procent av byggnaderna inte är energieffektiva och har således ökat renoveringstakten från en till två procent. Men det räcker inte – en renoveringstakt på två procent skulle innebär att det tar alldeles för lång tid innan fastighetssektorn blivit tillräckligt energieffektiv. Den tiden har vi inte. Fastighetsägare har istället fått upp ögonen för mer hållbara lösningar för att öka fastighetsvärdet och minska energianvändningen. Det här innebär att det finns ett stort behov av system som identifierar möjligheterna i en byggnad och samtidigt tar hänsyn till de boendes upplevelse samt stöttar fastighetsbolagens medarbetare. Samtidigt sker ett generationsskifte inom fastighetsbranschen och bolagen inser att de behöver säkra upp både kompetens och energitillgång. Det är precis här som vi på Egain tillför värde – vi vill hjälpa både planeten och bolagen.

Egain är en stark aktör inom digitaliseringen av fastighetsbranschen. Hur resonerar ni kring detta?

Digitaliseringstrenden inom fastighetssektorn är stark just nu, men det är viktigt att komma ihåg att byggnader alltid kommer att vara fysiska ting. Digitalisering inom fastighetsbranschen innebär således ett nära samarbete mellan det digitala och det analoga. Att aktivera sina insikter innebär inte bara att kunna driftoptimera en byggnad, utan även om rent praktiskt underhåll, som när är det lönsamt att byta fönster eller täta fasaden.

På vilket sätt använder ni Metry i era tjänster?

De fastighetsbolag som vi kommer i kontakt med letar ofta efter ett sätt att självoptimera driften av sina byggnader, men det handlar även om ett behov av beslutsunderlag. Vi hjälper våra kunder att ta datadrivna beslut, samtidigt som vi ger en översiktsbild över deras byggnaders energianvändning och hjälper organisationen som ofta är i stort behov av fokus. Just vad gäller översiktsbilden har vi ett gott samarbete med Metry som samlar in och kvalitetssäkrar energidata oavsett vilken mätare som sitter i fastigheten. Vi slipper då använda hårdvara för att hämta hem energidata. Med Metry går det smidigt att hämta hem informationen tack vare det öppna API:et, och det är något vi verkligen inte vill byta ut!

Slutligen, har du något tips till fastighetsägare som vill påbörja eller är i början av sin digitaliseringsresa?

Digitalisering i sig har inget värde om det inte skapar en förbättring. Börja med att fastställa för vem eller vad du vill förbättra. Effektivare drift gör din organisation mer agil, proaktiv värmestyrning ger ett jämnare inomhusklimat, vilket i sin tur ger nöjda hyresgäster samt sänker din klimatpåverkan. Att mäta ger bättre underlag för datadrivna beslut och minimerar risker i investeringar och drift.

Viktor Vitell

CMO, Egain

Kort om Egain

Kungsbackabaserade företaget Egain kombinerar marknadsledande IoT- och energiteknik, med mänsklig expertis för att optimera såväl byggnader som organisationer. Företaget tar in över 20 miljoner datapunkter från byggnader varje dygn för att löpande hjälpa sina kunder att förstå sin byggnader.

Egain som idag har kontor i fem europeiska länder, betjänar för närvarande mer än 5 000 byggnader och 300 000 lägenheter i 11 länder runt om i Europa.

Fler referenscase

Entros nya lösning för datainsamling med Metry
Business Vision hjälper sina kunder att fatta bra beslut med data från Metry
ERAB utvecklade ett nytt energiuppföljningssystem baserat på Metry

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss