RE(a)ACT | Metry

RE(a)ACT

Användargränssnitt i Power BI via Office 365-portalen.
RE(a)ACT är en avancerad tjänst speciellt utformad för fastighetsbolag. Med Business Visions unika kompetens om de utmaningar och behov som finns i fastighetsbranschen har företaget valt att skapa ett flertal tjänster inom Re(a)ACT-portföljen för att stödja de viktigaste besluts- och analysprocesserna för ett fastighetsbolag. Varje modul är unik och levereras som en SaaS-lösning.

Kontakt

michael.bjelvenmark@businessvision.se

Business Vision