Nrlyze | Metry

Nrlyze

Nrlyze är din drifttekniker i mobilen och din energiingenjör i molnet.

Nrlyze Parameter ett verktyg som bygger på kontinuerlig mätning, analys och optimering av värmesystemets prestanda. Metodiken bygger på samma principer som använts i decennier för att optimera produktionslinor i fordonsindustrin. Nrlyze gör den tillgänglig för energisystem i fastigheter.

Verktyget identifierar energislöseri och hjälper fastighetsägaren att effektivisera och följa upp hur styrsystemet fungerar och förbättras över tid.

Kontakt

lars@nrlyze.se

Nrlyze