ERAB Energiuppföljning | Metry

ERAB Energiuppföljning

System för att säkra och optimera driften av samhällsviktig infrastruktur.
Erabs energistatistiksystem är ett smidigt och lättarbetat alternativ för er energiuppföljning! Systemets har utvecklats med fokus på enkelhet och för att användaren snabbt ska ha möjlighet att komma igång. Data kan hämtas direkt från energileverantörer, från Erabs driftsplattform Comprobo och även direkt från hårdvara för insamling.

Kontakt

amed.akbulut@erab.com

ERAB