Egain och Metry | Metry

Egain

Egain erbjudet en snabb och kostnadseffektiv väg mot digitalisering för fastighetsbolag inom alla sektorer.

Egain är ett ledande SaaS-teknikföretag inom digital kontroll och energioptimering av flerbostadsfastigheter och offentliga byggnader. Egain länkar intelligent mjukvara, IoT-produkter och mänsklig kompetens för att tillhandahålla självoptimerande och energieffektiva byggnader.

Företaget tar in över 20 miljoner datapunkter från byggnader varje dygn för att löpande hjälpa sina kunder att förstå sin byggnader. Idag använder Egain Metrys öppna API för att samla in data till sina tjänster:

Egain Edge

Egain Edge övervakar en byggnads prestanda, mäter inomhustemperatur sam luftfuktighet och mobilappen gör att du kan energioptimera din byggnad direkt i mobilen. Produkten erbjuder analys, rapportering och avvikelserapportering.

Peak control

Peak control arbetar proaktivt för att sänka energitoppar och göra kostnadsbesparande åtgärder.

Kontakt

Viktor Vitell

Egain