Cactus Utilities och Metry | Metry

Cactus Utilities

System för att säkra och optimera driften av samhällsviktig infrastruktur.
Vi skapar system som hjälper våra kunder med samhällsviktig infrastruktur att säkra och optimera driften. Såsom tillgång till säkert vatten, en modern järnväg och en hållbar energiförsörjning.

Kontakt

magnus.eriksson@cactus.se

Cactus Uniview