Berry Graphs | Metry

Berry Graphs

Enkel och grundläggande visualisering av din energidata.
Berry Graphs visualiserar på ett enkelt sätt dina fastigheters energianvändning. Du kan visa både månads-, dygns-, och timförbrukning om det finns tillgängligt för dina mätpunkter.

Kontakt

Open Energy Apps