/img/smartvatten-1.pngSmartvatten | Metry

Följ vattenförbrukningen digitalt.
Smartvatten är en intelligent lösning för dig som vill hålla distanskoll på vattenförbrukningen. Systemet bygger på en kamera som fotograferar vattenmätaren och en molntjänst som analyserar förbrukningen. Du behöver varken byta vattenmätare eller installera något - placera bara kameran direkt på huvudmätaren, stick kontakten i väggen - och systemet år igång!

Kontakta Smartvatten

joe.hamari@smartvatten.com

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss