LR-Puck | Metry

Långdistans trådlös kommunikation.
LR-pucken är systemets förlängda arm när det gäller insamling av information och kopplas exempelvis till elmätare och vattenmätare. Den kan trådlöst överföra mätdata över långa avstånd och även från platser med mycket svåra radioförhållanden såsom gatubrunnar.

Kontakta Raybased

carl.billton@raybased.com

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss