CMe3100 | Metry

M-Bus Metering Gateway för fast nätverk.
CMe3100 är en mycket kraftfull och mångsidig M-Bus Metering Gateway som läser mätare med ett bestämt tidsintervall, sammanställer mätdata i ett lämpligt rapportformat och skickar den till ett mottagande system. CMe3100 använder sig av standardiserade Internet-protokoll, såsom SMTP (e-post), FTP eller HTTP för att skicka mätrapporter och är kompatibel med alla typer av mätare som följer M-Bus standard eller den trådlösa M-Bus standarden. Detta gör att produkten snabbt och enkelt kan integreras i befintliga system. CMe3100 är utrustad med ett flexibelt licensschema som möjliggör utökning av produktens funktionalitet genom licensfiler. Detta leder till en kostnadseffektiv anpassning vid inköp och möjliggör framtida utökning av produktens funktionalitet utan att hårdvaran behöver bytas ut.

Kontakta Elvaco

Erik.Wikstrom@elvaco.se

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss