Testa Metry 45 dagar gratis!

Snabb, smart och enkel insamling.

Digitalisera er energiförbrukning.
All energidata samlad på ett ställe.

Med rätt energistatistik, samlat på ett ställe får ni tid över till annat. Låt Metry göra jobbet så att ni istället kan fokusera på att spara energi och att få er verksamhet att växa.

Våra kunder berättar

Varför har ni valt att arbeta med Metry?
– Vi ville effektivisera våra administrativa uppgifter och framför allt lyfta bort arbetet med att samla in mätvärden från våra tekniker, så de kan ägna sig åt själva energieffektiviseringen. Ha rätt resurs på rätt plats, helt enkelt.

Vad är nyttan för er utöver det?
– Att vi kan få in kvalitativa mätvärden oftare än tidigare.

Hur har det fungerat hittills?
– Vi har hållit på i drygt ett och ett halvt år nu och man kan säga att vi varit i en uppbyggnadsfas fram till nu. Men jag tycker det fungerat jättebra.

Reza Yazdi
Energi- och hållbarhetsansvarig, Rikshem

Varför har ni valt att arbeta med Metry?
– Vi behövde ha en partner där det sker en förändring i just det här arbetet och det Metry kunde erbjuda var ”spot on”, så att säga. Just att kunna samla in hyresgästers data och kunna dela med sig den är väldigt användbart för oss.

Finns det någon mer nytta för er?
– Vi jobbar mycket med miljöarbete och med att kunna kvalitetssäkra alla leveranser. Det är något vi lyckats bra med och vi ligger i dag 47 procent under branschsnittet när det gäller energianvändningen. Det är något vi ska fortsätta att göra och redskapen som Metry ger oss underlättar det arbetet.

Göran Längheim
Systemförvaltare IT, Vasakronan