Referenser

Användarna är det viktigaste som Metry har! Läs om några av dem nedan och hur de använder Metry.
 

Varför har ni valt att arbeta med Metry?

– Vi ville effektivisera våra administrativa uppgifter och framför allt lyfta bort arbetet med att samla in mätvärden från våra tekniker, så de kan ägna sig åt själva energieffektiviseringen. Ha rätt resurs på rätt plats, helt enkelt.

Vad är nyttan för er utöver det?

– Att vi kan få in kvalitativa mätvärden oftare än tidigare.

Hur har det fungerat hittills?

– Vi har hållit på i drygt ett och ett halvt år nu och man kan säga att vi varit i en uppbyggnadsfas fram till nu. Men jag tycker det fungerat jättebra.

Reza Yazdi

Energi- och hållbarhetsansvarig, Rikshem

Varför har ni valt att arbeta med Metry?

– Vi behövde ha en partner där det sker en förändring i just det här arbetet och det Metry kunde erbjuda var ”spot on”, så att säga. Just att kunna samla in hyresgästers data och kunna dela med sig den är väldigt användbart för oss.

Finns det någon mer nytta för er?

– Vi jobbar mycket med miljöarbete och med att kunna kvalitetssäkra alla leveranser. Det är något vi lyckats bra med och vi ligger i dag 47 procent under branschsnittet när det gäller energianvändningen. Det är något vi ska fortsätta att göra och redskapen som Metry ger oss underlättar det arbetet.

Göran Längheim

Systemförvaltare IT, Vasakronan

Varför har ni valt att arbeta med Metry?

– Av flera anledningar. Bland annat är det otroligt viktigt att vi får in rätt mätvärden. När jag träffade Metry första gången och fick en uppfattning om hur det fungerade, hur värdena ramlade in och hur enkelt det var blev jag såld direkt. Det var ett av de bästa mötena jag haft.

Vad är nyttan utöver att det är viktigt att få in rätt mätvärden?

– Tiden. Vi har drygt 1 000 mätare totalt, varav drygt 750 är registrerade hos Metry att samla in värden på, så har jag sparat jättemycket tid nu. Uppskattningsvis skulle jag säga att jag sparar en arbetsdag i månaden på att låta Metry samla in mätvärdena.

Staffan Häggdahl

Energicontroller, Kungsleden

Varför har ni valt att arbeta med Metry? När vi är ett stort företag med ett stort fastighetsbestånd måste vi ta energiuppföljningen på allvar, säger Rickard. Vi vill ha uppföljning av hundra procent av fastigheterna i ett system så att allting är samlat på ett ställe. Vi valde då Metry i kombination med Vitec Energiuppföljning. Finns det någon mer nytta för er? De största fördelarna med Metry är att vi nu har tillgång till rätt uppgifter snabbare än tidigare och att vi enklare kan identifiera skenande förbrukningar, vilket förenklar uppföljningen och sparar tid. Även andra mjukare värden har varit positiva så som tillgänglighet. Personalen är lätt att få tag på. Det spelar ingen roll om Metrys personal sitter på ett tåg, står på en mässa eller liknande, de svarar eller så återkommer de snabbt. Metry-portalen är lätt att förstå, den är lättillgänglig, lätt interface och detta genomsyrar i hela företaget. Vad ser ni som nästa steg i utvecklingen tillsammans med Metry? Allt som förenklar och sparar tid är bra. Det är snabbheten vi vill få upp, fakturering (debitering) av undermätare, analyser av ett värde etc. Det hade varit intressant att ha på Metrys Marknadsplats. Richard Wahlberg

Energi - och teknikutvecklare, Catena

Vad är den största fördelen/nyttan med att använda Metry?
– Det är att vi på ett enkelt sätt får in mätvärden från vår leverantör.
Mätvärdena presenteras på ett bra och överskådligt sätt och läses in i vårt fastighetssystem. Vi behöver inte göra någon extra handpåläggning utan allt fungerar väldigt smidigt. Tidigare läste vi av mätarna manuellt, så nu sparar vi mycket tid för vår personal.

På vilket sätt har ert energiuppföljningsarbete förändrats efter att ni börjat använda Metry?
– Mindre arbete för vår personal samt att risken för felaktiga avläsningar har försvunnit då vi tidigare läste av mätarna manuellt på plats.

Vad ser ni för utvecklingsmöjligheter framöver? Finns det fler mätare eller andra användningsområden för er statistik som ni skulle vilja utforska?
– Just nu så vill vi utveckla arbetet med de mätvärden vi får in men på sikt vill vi jobba mer med timvärden. Vi vill även se över möjligheten att sätta upp digitala vattenmätare och även samla in dessa värden till Metry.

Johan Ygdenheim

Förvaltningschef, Kungälvsbostäder

Vad är den största fördelen/nyttan med att använda Metry?

— Jag ser ett stort värde i att använda Metry eftersom vi vet att all insamling blir korrekt och att vi kan importera alla uppmätta värden automatiskt in till vårt system.

På vilket sätt har ert energiuppföljningsarbete förändrats efter att ni börjat använda Metry?

— Det sparar mycket tid både för oss och för våra kunder. Vi kan fokusera på att analysera resultat och bidra med värdefull expertis åt våra kunder. I Sverige finns det 500+ nätbolag och att kontakta dem eller våra kunder för att samla in varje värde för energi tog för mycket tid tidigare, nuvarande process med Metry är mycket effektivare.

 

Christian Stensby

Technical project manager och Teamleader, Egain Group