Vinnova har beslutat att finansiera ett projekt inom utlysningen & öppna datakällor. Tillgänglig säker data från elnätsbolag och har som mål att bygga en struktur för att tillgängliggöra el-data för tredjepartsutvecklare. Projektet kommer att starta den 7 juli 2012.